Tę stronę wspiera Medtronic Poland
Poleć znajomemu Drukuj

Kryteria wyrównania cukrzycy – wartości docelowe

Utrzymanie właściwego poziomu glukozy we krwi jest możliwe jedynie przy systematycznej i częstej samokontroli. Zmiany hormonalne i metaboliczne związane z ciążą zmieniają wartości uzyskiwanych dotychczas wyników, a więc kobieta oczekująca dziecka będzie musiała na nowo nauczyć się obserwować swój organizm.

Docelowe wartości glikemii są takie same jak w okresie planowania ciąży, jednak ich przestrzeganie powinno być jeszcze bardziej rygorystyczne. Najczęściej zaleca się wykonywanie pomiarów przynajmniej 6-9 razy dziennie.

Jednak w praktyce, szczególnie przy niestabilnej cukrzycy, właściwa kontrola glikemii wymaga jeszcze częstszych pomiarów – nawet co godzinę. Mimo pewnej uciążliwości związanej z przeprowadzaniem tak częstej samokontroli, jest to gwarancją stałego utrzymywania poziomu cukru w zalecanych granicach.

Tab. 4. Wartości glikemii zalecane przez Polskie Towarzystwo Diabetologiczne

Czas badania

Poziom glukozy we krwi

przed posiłkiem

60 – 95 mg/dl
1 godzinę po posiłku poniżej 140 mg/dl
2 godziny po posiłku poniżej 120 mg/dl
w nocy powyżej 60 mg/dl

Kontroluj glikemię na czczo oraz przed i 1 lub 2 godz. po posiłku, zgodnie ze wskazówkami twojego diabetologa. Częsta kontrola pomoże ci w uzyskaniu prawidłowych wyników. Sprawdzaj poziom cukru w przypadku złego samopoczucia oraz w razie jakichkolwiek wątpliwości.

Poleć znajomemu